Susteren neemt afscheid van kapelaan Amir

RedactieDieteren Nieuws, Echt Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Koningsbosch Nieuws, Maria-Hoop Nieuws, Nieuws, Nieuwstadt Nieuws, Pey Nieuws, Roosteren Nieuws, St. Joost Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de parochies, die horen bij de parochiefederatie Susteren, keert kapelaan Amir terug naar zijn geboorteland India.
In een volle basiliek werd zondag in Susteren afscheid van hem genomen.

Uit handen van burgemeester Hessels ontving hij als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, zijn inzet voor de ouderen en eenzamen en de vele verdere verdiensten die de kapelaan aan de plaatselijke gemeenschap heeft bewezen, de ereplaquette van de Gemeente Echt-Susteren.

Amir kwam in 2011 in Nederland terecht, nadat hij in India al op jonge leeftijd besloot om priester te worden. De pastoor van zijn geboortedorp was zijn inspiratiebron daarvoor. Later beluisterde hij van een Belgische priester in India dat we in West-Europa dringend behoefte hadden aan priesters.
Onbevangen vertrok hij naar Nederland voor de priesteropleiding in Rolduc, die hij snel kon afronden omdat hij in India al een seminarie-opleiding volgde.
Gedurende 10 jaar was de zielzorg van Dieteren en omringende parochies zijn domein. In die tijd leerde hij veel mensen kennen en ontpopte hij zich als een graag gezien bezoeker van veel dorpelingen.
De Nederlandse taal was aanvankelijk wel een ding, maar ook die beheerste hij steeds beter.
De reden om terug te keren is dat hij de zorg voor zijn zieke moeder op zich gaat nemen.
September was de maand van het afscheid nemen en als hoogtepunt daarvan was de afscheidsdienst in de basiliek afgelopen zondag.

Geef een reactie