Wie zijn wij?

Echt-Susteren.NU wordt geëxploiteerd door een stichting,  met een ideële doelstelling, zijnde de Stichting Echt-Susteren.NU., die ten tijde van het online staan van de bèta-versie van de site nog in oprichting is.

Dat neemt niet weg, dat een site als de beoogde naar onze mening alleen dan op basis van continuïteit verantwoord kan worden geëxploiteerd, als tegenover de er in gestoken tijd en moeite een vergoeding staat. Dat is dan ook hetgeen waarnaar wij streven. Een gezonde combinatie van idealisme en commercie. We zullen dan ook op enig moment een vorm van tarifering voor advertenties en commerciële nieuwsuitingen gaan presenteren.

Dat idealisme kenmerkt zich er mede door, dat we mede als doel hebben dat de bijeen gebrachte inhoud van de site, die in de loop der jaren een bron kan gaan vormen van waardevolle informatie over de gemeenschap Echt-Susteren nimmer verloren te laten gaan. Het is de stichting dan ook niet toegestaan om de exploitatie stoppen zonder dat zij de daarop verzamelde informatie weer ter beschikking heeft gesteld van die gemeenschap. De statuten van de stichting voorzien in een regeling daarvoor.

Ondernemers die gebruik maken van het platform, betalen daarvoor een in de markt sterk concurrerende prijs, die zoveel mogelijk wordt vastgesteld op basis van het aantal gebruikers die de geplaatste mededeling onder ogen krijgen.

Overige gebruikers binnen de gemeente Echt-Susteren kunnen in beginsel gratis mededelingen plaatsen.

Initiatiefnemers en bedenkers van het concept van Echt-Susteren.NU zijn internetondernemer Mike Roebroek en jurist, met drang om er iets naast te doen, Joost Feijen. Ze zijn tevens de bestuurders van de Stichting Echt-Susteren.NU, die de site exploiteert.

De statuten van de stichting voorzien ook in een Raad van Advies, zijnde een orgaan van gebruikers en medewerkers, die mede toezicht houden op de koers van de stichting en het realiseren van de doelstelling.

De concept-statuten van de Stichting Echt-Susteren.NU, die rond 1 januari 2023 zullen passeren, vindt je: HIER

IMPRESSUM

Stichting Echt-Susteren.NU (in oprichting)

Verantwoordelijke bestuurders:

Mike Roebroek en Joost Feijen

Postadres: Wijnstraat 1, 6114 HL Susteren

algemeen mailadres: info@echt-susteren.nu

redactioneel mailadres: redactie@echt-susteren.nu