De bedoeling

In het kort hebben we de ambitie om hét internetplatform te worden van Echt-Susteren. Insteek is om alles wat er is gebeurd en alles wat er nog gaat gebeuren in Echt-Susteren op één plek overzichtelijk aan te bieden. We hebben namelijk gemerkt dat er heel veel gebeurt in onze gemeente, maar je op tig plaatsen moet zoeken en kijken om daar achter te komen.

Dat kan volgens ons anders én beter.

Meer uitgebreid willen we een interactief platform zijn dat op de eerste plaats beoogt een bron te zijn van actuele informatie voor alle inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Dat willen we bereiken:

-    door nieuwsvoorziening, die zich met name zal toespitsen op actualiteit in algemene zin, politiek en bestuur, economie, cultuur, historie en religie, sport en welzijn, echter uitsluitend voor zover die betrekking heeft op Echt-Susteren en gepresenteerd per kern.
We hebben niet de illusie dat we dat alleen kunnen, dus we zullen het zogenaamde maatschappelijk middenveld proberen te stimuleren om als bijvoorbeeld een vereniging, een politieke partij of een instantie nieuws heeft, dat aan ons door te geven.  In overleg kunnen we hen ook de mogelijkheid geven om zelf rechtstreeks nieuwsberichten en evenementen te plaatsen.
Daarnaast streven we naar een team van vrijwillige redacteuren, die ieder een deel van de gemeente in de gaten houden en daarover schrijven.

-   door een evenementenagenda, door ons "doe-agenda" genoemd, met het streven om daarin alle gebeurtenissen die binnen Echt-Susteren plaatsvinden op te nemen. Verenigingen en instellingen kunnen dat zelf gratis regelen. We plaatsen alleen evenementen die in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn en die plaatsvinden in de gemeente. Bedrijven kunnen ook evenementen plaatsen, hetgeen we soms gratis doen, maar in beginsel tegen vergoeding.

-   het realiseren en actueel houden van een bedrijvengids waar je wat aan hebt, met daarin opgenomen alle in Echt-Susteren gevestigde bedrijven, die economisch actief zijn.
Dit echter niet door het blind overnemen van de gegevens van de Kamer van Koophandel, zoals er zovelen doen, maar op basis van concrete informatie.
Iedere ondernemer krijgt de gelegenheid om gratis een basispresentatie te plaatsen en zelfs als hij dat niet doet, zorgen wij daarvoor. Voor een wat bredere presentatie wordt een bijdrage gevraagd.
Voor de overzichtelijkheid hebben we horeca en overige bedrijven gesplitst.

-    door een volledig overzicht van verenigingen en instellingen te presenteren, die gevestigd zijn in onze gemeente. Ook daarvoor geldt dat we een basispresentatie verzorgen, maar dat verenigingen die dat willen zelf een brede presentatie kunnen verzorgen (dit uiteraard binnen bepaalde grenzen)

-    door te willen fungeren als naslagwerk voor de sociale geschiedenis van de gemeente. We willen documenten opnemen die van belang zijn om in de toekomst een stuk geschiedenis van de gemeente te presenteren. We hebben dan ook in onze statuten opgenomen, dat gegevens en documenten die op onze servers terecht komen, niet zomaar mogen worden weggegooid. Ook niet als we er ooit mee zouden ophouden. We hebben ons verbonden om die gegevens dan aan te bieden aan organisaties die daar op verder willen bouwen. En als dat niet lukt, moet alles naar het Sociaal Historisch Centrum, dat een archieffunctie heeft. Zo helpen we mee aan het bewaren van onze gemeentelijke geschiedenis voor het nageslacht.

- door familieberichten en het aanbod van vastgoed en vacatures op nemen (de laatste twee nog in ontwikkeling)

- door te voorzien in een forumfunctie, die het mogelijk maakt dat gebruikers en groepen van gebruikers met elkaar communiceren (deze functionaliteit is nog in ontwikkeling en niet zichtbaar in deze bètaversie