Natuur- en Milieufederatie Limburg in beroep tegen besluit megaloodsen

RedactieNieuwsGeef een reactie

Het nog kersverse, maar ook omstreden besluit van de gemeenteraad om medewerking te verlenen aan de wijziging van het bestemmingsplan De Loop West, zodat daar enkele megaloodsen kunnen worden gebouwd, lijkt vooralsnog niet definitief.

Natuur en Milieu Federatie Limburg tekent namelijk beroep aan bij de Raad van State tegen dat besluit van de raad en zal dat ook tegen de daarbij verleende vergunning doen. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of er binnenkort bouwactiviteiten kunnen worden gestart.

De Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren, die in de aanloop van het besluit fel actie voerde tegen deze ontwikkelingen een juicht het instellen van beroep toe. Bij monde van haar woordvoerder Ton Slijpen laat zij weten alles in het werk te stellen om Natuur- en Mileufederatie zoveel mogelijk te ondersteunen bij die juridische procedures. “De strijd is nog niet gestreden”, zo laat hij via sociale media weten.
Verder doet de Stichting een klemmend beroep op alle vrijwilligers en sympathisanten om een bijdrage van Euro 5,00 (of méér als dat binnen de mogelijkheden ligt) om als een signaal aan de NMF Limburg de ondersteuning ook daadwerkelijk al vorm te geven. Die actie is met name bedoeld om een bijdrage in onder andere de te maken kosten voor de juridische procedures.
Bijdrages kunnen gedaan worden via de al lopende doneeractie: https://www.doneeractie.nl/stichting-burgerbelangen-echt-susteren

Geef een reactie