parochiefederatie Susteren heeft nieuwe kapelaan

RedactieDieteren Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Nieuws, Nieuwstadt Nieuws, Roosteren Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

De parochiefederatie Susteren maakt bekend dat met ingang van 26 september 2022 een nieuwe kapelaan verwelkomd is.
Het gaat om de uit India afkomstige Sabin Joseph, die zich in het parochieblad zelf voorstelt:
“Beste parochianen,
Als nieuwe kapelaan in de parochie wil ik mij graag aan u voorstellen.
Ik ben Sabin Joseph afkomstig uit Kerala, een zuidelijke deelstaat van India. Ik behoor tot het bisdom Thamarassery.
Ik ben met mijn priesteropleiding in het jaar 2009 begonnen. Tijdens mijn tijd op het kleinseminarie in India heb ik mijn bachelor in scheikunde behaald aan de universiteit. In 2014 ben ik met mijn filosofie studie begonnen aan het St. Joseph Pontifical Seminary in Aluva, in India.

In 2016 heeft mijn bisschop mij gevraagd naar Nederland te gaan om daar mijn theologie opleiding te volgen, met de bedoeling daarna voor enige tijd als priester in het bisdom Roermond te gaan werken.
Ik heb mijn studie vervolgens op het Grootseminarie Rolduc voortgezet.
Gedurende de zes jaar van mijn opleiding in Nederland heb ik verschillende stages gelopen o.a. in zorgcentra, parochies, jeugdzorg enz. om meer kennis te maken met de sociale omgeving en het kerkelijk leven in Europa. Afgelopen jaar heb ik mijn pastorale stage in de parochie van Hoensbroek verricht. In mijn stageperiode heb ik verschillende ervaringen opgedaan die mij in mijn werk in de parochie een hulp zullen zijn. Ik kijk erg tevreden terug op mijn opleiding.
Als onderdeel van mijn studie heb ik afgelopen jaar een scriptie geschreven met de titel “Ecclesiologische elementen in het middenpaneel van het altaarstuk Lam Gods”. In mijn vrije tijd lees, fiets en wandel ik graag.
Afgelopen zomer ben ik in mijn thuisbisdom tot diaken gewijd en nu ben ik benoemd tot kapelaan in de parochies van Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren. Het is de bedoeling dat ik in januari tot priester gewijd zal worden. Graag vraag ik uw gebed en steun zodat ik mijn taken als kapelaan in onze parochies goed mag vervullen.

Tot aan zijn priesterwijding is kapelaan Sabin Joseph als diaken actief binnen de parochies en zal hij de deken assisteren bij het opdragen van de heilige missen en bij de uitvaarten.
Zelfstandig kan hij ook doopsels toedienen, maar nog geen ziekenzalvingen. Aangezien kapelaan Sabin Joseph aan de kinderen en jongeren zelfstandig catechese kan geven zal zijn werkterrein vooral in Susteren/Mariaveld en Nieuwstadt liggen. Dit zijn immers de plaatsen waar kinderen onderwijs kunnen ontvangen en de vormsel- en communievieringen plaatsvinden.
Kapelaan Sabin Joseph gaat (voorlopig) wonen op de pastorie van Dieteren omdat deze pastorie nu vrijkomt na het vertrek van kapelaan Amir.

Geef een reactie