Gemeenschapsvoorziening Susteren weer stap dichterbij

RedactieEcht-Susteren, Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

De initiatiefgroep multifunctionele accommodatie Susteren heeft een grote dosis voorwerk afgerond.
Deze eerder dit jaar geformeerde groep vrijwilligers, bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen die accommodaties gebruiken in de kern Susteren heeft een inventarisatie gemaakt van de behoeften die bij verenigingen en andere potentiële gebruikers bestaan.
Daaruit blijkt dat er terdege een basisbehoefte bestaat. Dat geldt met name omdat niet zeker is, dat een aantal commerciële voorzieningen die nu gebruikt worden, op de lange termijn beschikbaar zullen blijven.
De volledige inventarisatie vind je hier: https://echt-susteren.nu/wp-content/uploads/MFA-inventarisatie-bezettingsschema-accommodaties-Susteren_2022.pdf

Inmiddels is ook duidelijk hoe de initiatiefgroep de verdere voortgang voor zich ziet.
De verzamelde wensen worden binnenkort aangeboden aan wethouder Pustjens en de betrokken ambtenaar van de gemeente, Lion Wagemans. Samen met de gemeente zal dit traject verder opgepakt worden en blijft er contact noodzakelijk met alle mogelijke gebruikers en belangstellenden voor een gemeenschapsvoorziening. Ook contact/overleg met de huidige horecaondernemers/aanbieders van accommodatie hoort daar bij.
De initiatiefgroep vindt niet dat zij als trekker kan blijven fungeren, het moet breder
opgepakt worden samen met de mogelijke gebruikers.
Gestreefd wordt om te komen tot een bestuur, waarin de mogelijke gebruikers
vertegenwoordigd zijn, zodat gezamenlijk de gemeenschapsvoorziening vorm gegeven kan worden.

De volledige presentatie vind je hier: https://echt-susteren.nu/wp-content/uploads/MFA-presentatie_mfc_270922.pdf

Geef een reactie