Geleenbeek krijgt ook vanaf Oud Roosteren natuurlijk karakter terug.

RedactieDieteren Nieuws, Echt-Susteren, Nieuws, Roosteren Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Nadat de achterliggende jaren andere delen van de Geleenbeek ontdaan werden van hun kaarsrechte loop en tegels, is nu het deel dat loopt vanaf de A296 (de oprit van de kanaalbrug) bij Oud Roosteren tot de plek waar de beek onder de A2 doorgaat, aan de beurt.
Het Waterschap wil door deze herinrichting het beekdal aanpassen, zodat dit voldoet aan specifieke eisen met betrekking ecologie, de Europese Kaderrichtlijn Water en er worden maatregelen getroffen tegen wateroverlast.

Door de aanleg van het Julianakanaal en later van de snelweg A2 is de beekloop van de Geleenbeek aangepast en stroomt de beek niet meer door de natuurlijke laagtes in het landschap. Door middel van het project wordt het natuurlijk karakter van de beek en het beekdal verbeterd. Naast ecologische doelstellingen ligt er binnen het genoemde stroomgebied ook een opgave om te gaan voldoen aan de Normering Regionale Wateroverlast en het voorkomen van wateroverlast vanuit de Maas.

De feitelijke realisering zal nog even op zich laten wachten. Het Waterschap hoopt eind 2023 zover te zijn dat vergunningen kunnen worden aangevraagd.
Gestart wordt begin 2023 met een inventarisatie. Daarbij worden beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving opgehaald. Dat gebeurt onder andere door middel van de gesprekken met omwonenden.

Geef een reactie