Bestemmingsplanprocedure 21 appartementen Willibrordusplein ingezet

RedactieEcht-Susteren, Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

De gemeente heeft afgelopen donderdag door het ter inzage leggen van een wijziging van het bestemmingsplan Centrum Susteren
aangegeven mee te willen werken aan het realiseren van 25 appartementen op de hoek Marktstraat / Willibrordusplein.

Het geldende bestemmingsplan voor het perceel aan de zijde van het Willibrordusplein voorziet in een supermarkt en 8 appartementen. Nu de supermarkt niet doorgaat, wordt er door ontwikkelaar Willibrord BV gekoerst op de realisering van 21 appartementen aan die zijde. Willibrord BV nam het perceel en daarmee ook een deel van de plannen enige tijd geleden over van Gerard Peters. Voor die wijziging is nu een planwijziging nodig voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Aan de kant van de Markstraat voorziet het bestaande plan al in de mogelijkheid om 4 appartementen op de verdieping te bouwen en op de begane grond detailhandel. Daarom maakt dit deel van het plan geen onderdeel van de wijziging.
Voor dat deel van het plan is inmiddels een bouwvergunning verleend, wat verklaart dat er al voorzichtige bouwactiviteiten op het perceel kunnen worden waargenomen.

Het te wijzigen deel ligt ter inzage gedurende 6 weken vanaf 16 december jl en tijdens deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren.
De manier hoe dat moet en de bekendmaking zelf in het Staatsblad vind je HIER

Geef een reactie