5 parochies Susteren fuseren definitief per 1 januari 2023

RedactieDieteren Nieuws, Nieuws, Nieuwstadt Nieuws, Roosteren Nieuws, Susteren Nieuws1 Comment

Na een aantal jaren als parochiefederatie nauw te hebben samengewerkt, fuseren de parochies uit Nieuwstadt, Roosteren, Dieteren, Mariaveld en Susteren definitief tot één parochie.
Er ontstaat daardoor één parochie met daarbinnen 5 kerken, één pastoor in de persoon van Geert Lauvenberg en één(toekomstig) kapelaan Sabin Joseph, die de naam “R.K. parochie Christus Salvator” zal gaan dragen.
De oude namen van de parochies komen daarmee te vervallen.

Dit is te lezen in het decreet van Bisschop Harrie Smeets, waarin het fusiebesluit is bekrachtigd.

Ook is daarin te lezen dat de Basiliek van de H. Amelberga de formele parochiekerk wordt, maar dat de overige kerken niet zullen worden onttrokken aan de eredienst. Het kerkbestuur krijgt de opdracht van de bisschop ervoor te zorgen dat er wekelijks op meerdere plaatsen een mis plaatsvindt.
Bovendien wordt in het decreet benoemd dat het kerkbestuur onverkort aandacht dient te hebben voor geloofsvorming en stille armoede.

One Comment on “5 parochies Susteren fuseren definitief per 1 januari 2023”

  1. Dag Joost en Mike, een goed initiatief, proficiat!!

    Even een kleine aanpassing: het is kapelaan Joseph, en inmiddels functionerend, niet meer toekomstig.

Geef een reactie