Stand van zaken windmolens in Echt-Susteren

RedactiePey Nieuws, St. Joost NieuwsGeef een reactie

In Januari bezochten zo’n 400 mensen de 2 informatieavonden over windmolens in Pey en Sint Joost. Georganiseerd door Stichting Klankbordgroep Groot Pey en Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost. Het programma werd ingevuld in nauwe samenwerking met Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windparken Echt-Susteren (BLOW-ES).

Vlak daarvoor besloot de gemeenteraad pas op de plaats te maken met het onderzoek naar de haalbaarheid, zodat de raad tijd kreeg om zich verder in de materie rond windmolens te kunnen verdiepen. Stichting Klankbordgroep Groot Pey en Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost hebben de gemeente aangeboden om in deze zoektocht constructief samen op te trekken.

Een van de activiteiten die de raad organiseert om zich nader te laten informeren is een zogenaamde raadsconferentie op 13 april. Het samenwerkingsverband Stichting Klankbordgroep Groot Pey, Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en BLOW-ES is uitgenodigd om hiermee invulling aan te geven.

We zullen ook op basis van actuele ontwikkelingen onze bezorgdheid over de eventuele komst van windmolens onderbouwd gaan uitspreken. Daarnaast willen Stichting Klankbordgroep Groot Pey en Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost vanuit hun rol als belangenorganisatie aanbieden om samen met de gemeente een draagvlak meting onder de inwoners te organiseren.

Stichting Klankbordgroep Groot Pey en Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Geef een reactie