Vergunning klooster Koningsbosch geweigerd

RedactieKoningsbosch Nieuws, NieuwsGeef een reactie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen vergunning voor de verbouwing en restauratie van het klooster te verlenen. De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem dit besluit ondersteund. De komst van een hotel, restaurant en wellnesscentrum in het klooster Koningsbosch door het bedrijf Gelasius BV is daarmee van de baan.

Waarom is de vergunning geweigerd?

Het Landelijk Bureau BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) heeft nu ook in een tweede aanvullend advies geconcludeerd dat er ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten. Het Landelijke Bureau BIBOB (LBB) is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de nationale autoriteit als het gaat om de advisering aan overheden over integriteitskwesties. Het besluit van het college van B&W betekent dat Gelasius BV het klooster Koningsbosch niet mag restaureren en verbouwen.


Hoe nu verder?

Het klooster blijft eigendom van Gelasius BV. Met het oog op het monumentale karakter van het klooster behoudt Gelasius BV een zorgplicht voor het gebouw. De eigenaar moet voorkomen dat het klooster in verval raakt. Overigens kan Gelasius BV bij de bestuursrechter wel nog in beroep gaan.


We begrijpen uw teleurstelling

Wij begrijpen dat veel inwoners van Koningsbosch teleurgesteld zijn dat een nieuwe bestemming voor het klooster uitblijft. Ook kunnen we ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom de besluitvorming over het klooster zo lang heeft geduurd en de gemeente zich al die tijd in stilzwijgen heeft gehuld en niet of nauwelijks heeft gecommuniceerd. Dat komt mede door de wettelijke geheimhoudingsplicht en de uiterste zorgvuldigheid die in dit soort ingewikkelde kwesties in acht genomen moet worden om tot een gedegen en weloverwogen besluit te komen. Ook spelen de lange procedures met hoor, wederhoor, zienswijzen en raadpleging van externe deskundigen een rol.


Nu na het oorspronkelijke advies ook in twee aanvullende onderzoeken is geconcludeerd dat er met Gelasius BV een ernstig gevaar is dat de vergunningen worden gebruikt om crimineel geld te investeren en strafbare feiten te plegen, kunnen B&W niet anders dan de vergunning weigeren. Met dat definitieve standpunt is ook het moment gekomen om u als inwoner te informeren. Op de volgende pagina treft u een infographic aan waar u in één oogopslag alle belangrijke ontwikkelingen in het proces kunt bekijken.


Uiteraard betreuren ook wij dat een nieuwe bestemming voor het voormalige klooster weer uit zicht is. Maar zorgvuldigheid bij vergunningverleningen staat voorop. Het is niet voor niets dat de gouverneur onlangs alle gemeenten nog eens heeft opgeroepen om de adviezen van het Landelijk Bureau BIBOB op te volgen. Ook de minister ondersteunt deze oproep.

Geef een reactie