Protest tegen megaloodsen De Loop West zwelt aan – demonstraties aangekondigd

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Nieuws, Pey Nieuws, St. Joost Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

De actiegroep stichting Burgerbelangen Echt-Susteren is niet onder de indruk van de aanpassingen, die de gemeente heeft aangebracht in de plannen voor het bouwen van twee grote loodsen op het terrein De Loop West te Echt.

De gemeente voerde naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen een aantal wijzigingen door, maar voor de actiegroep gaan deze niet zeker niet ver genoeg. Bij monde van woordvoerder Ton Slijpen laat de stichting weten, dat die wijzigingen onverlet laten dat er megaloodsen komen op een plek waar die gewoon niet thuis horen.
Niet de minste instanties, zoals de Provincie Limburg en de Milieufederatie Limburg, formuleerden ook bezwaren, die daar in essentie op neer komen.
Omdat gesprekken tussen de actiegroep en de wethouders niet leidden tot een bevredigende oplossing, is de stichting nu een actie op meerdere fronten gestart om te proberen zoveel mogelijk burgers te mobiliseren om de Raad te bewegen, tegen het plan te stemmen. Tot dusverre lijkt het erop dat de coalitie het standpunt van het College nog steunt en de plannen tijdens de vergadering van 14 december a.s. zullen worden aangenomen.
De actiegroep, die inmiddels zo’n 1500 tegenstemmen verzamelde via een petitie op de site Petities.nl, roept nu alle bewoners via flyers FLYERS in de huis-aan-huisbladen op om die petitie te tekenen.

Protestdemonstraties op 28 november en 14 december a.s.
Bovendien roept zij de inwoners van Echt-Susteren op om deel te nemen aan maar liefst twee protestdemonstraties, waarvan de eerste zal plaatsvinden op maandag 28 oktober a.s. vanaf 18 uur bij het gemeentehuis. Op die avond vindt de vergadering van de Commissie Omgeving plaats, die de Raad moet adviseren over de plannen.
Als dat niet leidt tot intrekking van de plannen, zal er voorafgaande aan de raadsvergadering op 14 december a.s. weer gedemonstreerd worden bij het gemeentehuis.

Op sociale media wordt er inmiddels een forse discussie gevoerd, waarbij de stichting de gemeente en wethouders ervan beticht geen eerlijk spel te spelen en niet te willen luisteren naar argumenten.

Geef een reactie