Plan megaloodsen De Loop onder vuur

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Pey Nieuws, St. Joost NieuwsGeef een reactie

De plannen van vastgoedmaatschappij Intospace om een groot distributiecentrum te bouwen op het deel van industrieterrein De Loop in Echt, dat ingeklemd ligt tussen de A2 en het Julianakanaal, liggen onder vuur.
Niet de eerste de besten, te weten zowel de Provincie Limburg als de Milieufederatie Limburg, zetten vraagtekens bij de wenselijkheid van megaloodsen op dit terrein. Met name de omvang van ruim 75.000 m2 geeft daarbij te denken.
De Provincie gaat daarbij zover, dat zij deze ontwikkeling klip en klaar onwenselijk noemt. Dat vloeit mede voort uit de tendens dat landelijk beleid in de maak is om de ‘verdozing’ van het landschap tegen te gaan. Ook worden er cultuurhistorische bezwaren genoemd, omdat het terrein nog structuren van eeuwenoude wegen, groen en water laat zien. Verder worden de landschappelijke natuurwaarde én het niet aangetoond zijn van een regionale functie van loodsen als bezwaren genoemd.

De gemeente was aanvankelijk alleszins positief over de plannen en legde met medewerking van de Raad een versnelde bestemmingsplanprocedure voor. De periode voor het indienen van zienswijzes loopt nog.

Maatschappelijk ontstond er al eerder georganiseerd verzet doordat de actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren aan de bel trok en de bevolking onder andere probeert te mobiliseren door een petitie.
Deze is inmiddels door meer dan 1400 mensen getekend.

De gemeenteraad zal zich waarschijnlijk in december opnieuw moeten buigen over de wenselijkheid van het plan.

Geef een reactie