Pejjerlandj in beeld en geluid; 15 december

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Nieuws, Pey Nieuws, St. Joost NieuwsGeef een reactie

Website Pejjerlandj presenteert donderdag 15-12-2022 om 19.00 uur in samenwerking met de seniorenvereniging Pey ”een avond in ’t Pejjerlandj”
Duur: ca. 3uur.
Locatie: HBV De Ster, Bandertlaan 3 Echt.

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden. Laat u meenemen naar vroeger tijden waarin jachten en jagen nog onbekende begrippen waren. Het unieke van de foto’s is dat ze voorzien zijn van de namen van personen die op de foto’s staan.
Misschien zijn er wel kiekjes bij met familieleden van u! Zoals bijv. fam. Schroeder-Stoffels of de fam. Turlings
tijdens een priesterwijding in 1924.
Hoe zag zaal Oelers er uit tijdens de kermis in 1930?
Of De Wilson; groenten&fruit op de Bosstraat?
Herinnert u zich huisarts Paul Edixhoven nog?
Of café van Neer op de Kerkstraat?
Je kunt jaren later nog Thei Golsteijn en zijn vrouw Mia van Neer in actie zien in hun café.
Vergelijk eens luchtopnamen van ‘t Hingen direct na de oorlog met huidige opnamen: “neet te filme!”
De paardenkeuring in de jaren 50 van de vorige eeuw.
Hoe zag de Dorpstraat of bijv. de Schilbergerstraat er uit in vroeger jaren?
Welke slijterij was er gevestigd op de Bosstraat?
Winkels genoeg op de Houtstraat. Maar welke?
Tevens zal Pierre Baars een film presenteren omtrent de dakpannenfabriek gebroeders Cuypers, gestart in 1919. Deze was gelegen aan de Kerkveldsweg in Schilberg.
In de hoogtijdagen rond 1965 produceerde ze per jaar 1.200.000 dakpannen. Wie nam deze fabriek in 1938 over?
Was er nog een andere pannenfabriek op Schilberg?
De blokhut en Jong Nederland; prachtige tijden. Natuurlijk heeft de tijd in Groot Pey niet stilgestaan.
Vandaar dat er ook aandacht zal zijn voor de vernieuwingen.
Ook is er een powerpoint-presentatie welke Chrit Boonen en René Rutten maakten als eerbetoon aan de 43 Indiëgangers uit het Pejjerlandj.
Alles zal worden geprojecteerd op groot scherm van 3×4 mtr. De entree is gratis, maar er zal wel de mogelijkheid geboden
worden een vrijwillige bijdrage te geven voor gemaakte en te maken kosten.
Er zal een bus rijden in groot Pey en de kern Echt voor mensen die geen vervoer hebben.
Voor € 2,00 wordt u opgehaald en na afloop weer teruggebracht.
Opgave voor de bus bij Herman van Kempen (483895) of Chrit Boonen (483418).

Geef een reactie