Gemeente past ontwerpbestemmingsplan De Loop aan om draagvlak voor megaloodsen te vergroten

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Nieuws, Pey Nieuws, St. Joost NieuwsGeef een reactie

Vandaag heeft de gemeente bekend gemaakt dat zij het ontwerpbestemmingsplan De Loop West heeft aangepast naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen. Daarmee denkt de gemeente tegemoet te komen aan een belangrijk deel van de ‘bezwaren’ die daartegen waren ingediend.
Hierdoor is de meer dan 50.000 m2 bebouwing in de vorm een groot distributiecentrum op het deel van industrieterrein De Loop in Echt, dat ingeklemd ligt tussen de A2 en het Julianakanaal, dus niet van de baan, maar aangepast.

Aldus de informatie van de gemeente waren 17 zienswijzen ontvankelijk en vormde de inhoud daarvan aanleiding om het ontwerpplan aan te passen.
De wijzigingen zijn in hoofdlijnen:
– De maximale wordt 14 meter in plaats van de aanvankelijke 30 meter,
– De milieucategorie gaat substantieel omlaag,
– Het plan wordt nog beter ingepast in het landschap door de aanplant van meer bomen en struiken, en
– De Oude Lakerweg en de Breulderweg worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Die zijn dan alleen toegankelijk voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer, waardoor zorgen vanuit de kern Berkelaar worden weggenomen.

De gemeente lijkt dus te koersen op een doorzetten van de plannen, waarover de gemeenteraad zich op 14 december a.s. dient te buigen.
Tegen de plannen is vanuit de omliggende kernen fors verzet aangetekend. Een petitie van de daartoe opgerichte Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren tegen de plannen is inmiddels door bijna 1500 mensen ondertekend. Ook de raad is verdeeld.

Geef een reactie