Belangengroepen roepen op tot bezoek info-avonden Windmolens op 10 & 11 januari

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Koningsbosch Nieuws, Maria-Hoop Nieuws, Pey NieuwsGeef een reactie

Klankbordgroep Groot Pey en de Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost roepen door middel van een ingezonden mededeling iedereen op om vooral de geplande informatie-avonden op 10 en 11 januari a.s. over de energietransitie te bezoeken.

Onder de titel “Windmolens ten oosten van de Rijksweg: een vloek of een zegen?!” doen zij een klemmend appél op met name de inwoners van Pey en Sint-Joost om hun burgerbetrokkenheid te tonen en mee te praten over de wenselijkheid van windmolens in het groene gebied tussen St. Joost, Pey, Maria-Hoop en Koningsbosch.

“Er is nog veel onduidelijk over de energietransitie in de gemeente Echt-Susteren.
Dat bleek maar weer eens tijdens de gemeenteraadsvergadering op 15 december 2022. Eén van de items betrof namelijk de eventuele plaatsing van windmolens ten oosten van de Rijksweg.
Dat zou betekenen dat inwoners van Sint Joost, Maria Hoop, Putbroek, Groot-Pey én Koningsbosch hiermee te maken zouden kunnen krijgen. Dat levert logischerwijs veel vragen en opmerkingen op.
Op 8 december organiseerde de werkgroep Maria Hoop een informatieavond met een aantal presentaties, waarmee het fenomeen windturbines vanuit meerdere invalshoeken werd belicht. Op deze drukbezochte avond haalden zowel voor- als tegenstanders voor hun eigen beeldvorming veel feitelijke informatie op.

Burgerbetrokkenheid.
Het uitwerken en realiseren van dergelijke projecten is een zeer intensief traject. Daarbij hoort burgerparticipatie hoog in het vaandel te staan. Dat vergt óók actieve betrokkenheid van burgers.
Dat hebben diverse belangengroepen en inwoners van eerder genoemde kerkdorpen zich aangetrokken.
Zij hebben zich daarom de afgelopen tijd verdiept in de – vaak – complexe materie en de samenwerking met elkaar opgezocht. Want is windenergie wel zo’n goed alternatief voor fossiele energie? De nieuwste windmolens hebben bijvoorbeeld een hoogte tussen de 240 en 260 meter. Ter vergelijking: de kerktoren van de kerk in Pey is maar 47 meter hoog. Wat is de invloed van zo’n hoge windmolens op de flora en fauna? Wat is de invloed op de gezondheid van mensen die in de buurt wonen? Worden de verwachte opbrengsten wel gehaald? En staan die in verhouding tot hetgeen moet worden ingeleverd? Hoe ziet het totale proces eruit? En wat zijn eigenlijk zaken als de ‘NRD’ en de ‘MER’? Welke rol kunnen burgers en burgerinitiatieven spelen? Hoe kan constructief met de gemeente worden samengewerkt? Door deze betrokkenheid (burgerparticipatie) wordt geprobeerd te voorkomen dat we windmolenpark ‘Spui’ (Hoeksche Waard) achterna gaan. Dit blijkt namelijk een grote mislukking te zijn op het gebied van de nationale én regionale (wind)energieambitie. Dat leidt nu helaas tot gekmakende situaties voor de bewoners aldaar, en dát willen en moeten we uiteraard in het Smalste Stukje Nederland voorkomen.
Uitgebreide info v.w.b. de stand van zaken in onze gemeente kunt U lezen op de website www.echt-susteren.nl/windenergie.

Energietransitie: vragen en – hopelijk – antwoorden!
Feit blijft echter: uiteindelijk zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor de energietransitie. De vraag is dus alleen: op welke manier gaan we de benodigde verandering bereiken? Welke ideeën heeft de gemeente en waarom juist deze? Zijn de beschikbare alternatieven wel goed onderzocht, of zijn daar nog mogelijkheden? En waarom kiest men voor windmolens op het land, wanneer men weet dat een windmolen op zee bijna net zoveel energie kan opwekken als maar liefst vijf windmolens op het land?

Uitnodiging: informatieavonden
Kortom: er zijn héél veel vragen, en nog maar weinig concrete antwoorden. Genoeg redenen dus om voor- en tegenstanders uit te nodigen voor de informatieavond op:
Dinsdag 10 januari in het MFC Pejjerhaof Houtstraat 7 in Pey aanvang 19.30 uur en op
woensdag 11 januari 2023 om 19.30 uur in ‘t Patronaat Caulitenstraat 6 in Sint Joost.
Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen!”

Geef een reactie