9000 nieuwe bomen en struiken in de Doort

RedactieDieteren Nieuws, Echt Nieuws, Echt-Susteren, Kernen, Nieuws, Roosteren Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Staatsbosbeheer plant deze winter ongeveer 9.000 bomen en struiken op drie locaties in De Doort. Natuurgebied De Doort is een afwisselend gebied met plassen, loofbos, weilanden en akkers. Met de realisatie van nieuw bos wil Staatsbosbeheer de natuurkwaliteit van het bestaande bos versterken.

Leefgebied boomkikker
De Doort staat bekend om de grote populatie van de zeldzame boomkikker. Bij de aanplant van het nieuwe bos wordt rekening gehouden met het leefgebied van de boomkikker door een brede bosrand te ontwikkelen. Staatsbosbeheer plant in De Doort onder andere de volgende boom- en struiksoorten: eik, els, esdoorn, beuk en haagbeuk.

Hekwerk tegen wildschade
De jonge bosaanplant moet worden beschermd tegen wildvraat en wildschade. Daarom legt Staatsbosbeheer rondom de meeste plantlocaties in de Doort een hoog hekwerk aan. Met de
aanleg van de rasters houdt de natuurorganisatie er rekening mee dat kleine zoogdieren de percelen nog wel kunnen passeren. Wanneer het plantsoen na vijf à zes jaar hoog genoeg is – en als volwaardig bos kan worden beschouwd – wordt het hekwerk weer weggehaald en grotendeels hergebruikt.

Meer bos
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos. Dat past naadloos in de ambitie van het Rijk en de provincies om het bosoppervlak in Nederland met 10 procent te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. Volgens het Nederlandse Klimaatakkoord moet in 2030 de CO2 met ten minste 49 procent verminderd zijn. De aanplant van bos levert hier een bijdrage aan.

Geef een reactie