Vrijwilligers van het jaar 2022 bekendgemaakt

RedactieDieteren Nieuws, Echt Nieuws, Echt-Susteren, Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Lokale partij Lijst Samenwerking heeft de Vrijwilligers van het Jaar 2022 bekend gemaakt en gehuldigd.

Elk jaar worden ook in de gemeente Echt-Susteren de vele vrijwilligers terecht in het zonnetje gezet tijdens de verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar. Naast een oorkonde en een bloemetje/attentie, ontvangen de winnaars een enveloppe met inhoud, welke geheel naar eigen keuze besteed kan worden.
Voor het 23e jaar organiseert Lijst Samenwerking deze verkiezing. Uit de vele tientallen aanmeldingen en voordrachten werd uiteindelijk unaniem een keuze gemaakt. Met de organisatie van de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar wil de partij haar grote waardering voor het verenigingsleven én het vrijwilligerswerk voor de maatschappij én de gemeente uitspreken en onderstrepen.

Vrijwilligster van Jaar:
Tot Vrijwilligster van het Jaar 2022 werd gekozen Rosalinda Lebioda, wonende aan de Dijkveldstraat te Slek.
De keuzecommissie was onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk dat Rosalinda verricht: mantelzorger voor een echtpaar (geen familie), maatje voor een mevrouw in Vastrada, vrijwilligerswerk op Pergamijn. Daarnaast is ze betrokken bij het Huis van de Pelgrim en coördineert de Lourdesreizen; begeleidt de deelnemers uit de parochie op hun reis naar Lourdes. Als vrijwilligster staat ze in de winkel van de paters van Lilbosch. Kortom terecht gekozen tot Vrijwilligster van het Jaar 2022. Uit handen van oud-wethouder Jac Dijcks ontving een compleet verraste Rosalinda thuis de oorkonde, een bloemetje en een enveloppe met inhoud.

Vrijwilliger van het Jaar:
Tot Vrijwilliger van het Jaar 2022 werd gekozen Ger Aerts.
De lange lijst van vrijwilligerstaken die Ger verricht is indrukwekkend. Niet alleen is hij muzikant van Fanfare Eendracht Dieteren, oud bestuurslid maar vooral actief lid van de activiteitencommissie en de moppers (maandagochtendploeg).
De inzameling van oud papier en kleding in Dieteren is dankzij de enthousiaste organisatie van Ger een groot succes. Bijna 100.000 kg oud papier en 5000 kg kleding wordt er jaarlijks opgehaald. Voor zijn tomeloze inzet bij Fanfare Eendracht Dieteren ontving Ger Aerts terecht de oorkonde, attentie en enveloppe met inhoud bij deze uitverkiezing.

Ger Aerts

Vrijwilligersgroep van het Jaar:

Tot Vrijwilligersgroep van het Jaar 2022 werd gekozen de EHBO vereniging Susteren.
Leden van de EHBO vereniging volgen niet alleen de lessen om een EHBO diploma te behalen, maar zorgen ook dat dit diploma jaarlijks geldig blijft door herhalingslessen te volgen. De leden worden veelvuldig ingezet bij evenementen en activiteiten om een EHBO post te bemensen, vaak een voorwaarde in de vergunning. Dit jaar met de Heiligdomsvaart hebben de leden vele extra uren gemaakt. Door zich zo dienstbaar op te stellen werd uit de tientallen kandidaten dit jaar de EHBO-vereniging Susteren tijdens een herhalingsles verrast en door oud wethouder Jos Wackers in het zonnetje gezet.

E.H.B.O. Susteren

Geef een reactie