Kernenrit Lijst Samenwerking

RedactieEcht-SusterenGeef een reactie

Lijst Samenwerking, organiseert voor de 35e keer (sinds de fusie tussen Echt en Susteren) haar half jaarlijkse kernenrit op vrijdag 16 juni door de gemeente Echt-Susteren en naar bedrijven, verenigingen  of organisaties die een nauwe relatie hebben met de gemeente. Ook dit keer is men er hopelijk weer in geslaagd een afwisselend programma op te stellen. Ondanks het feit dat de kernenrit al voor het 20e jaar wordt georganiseerd, lukt het telkens om bij een aantal bedrijven, instellingen of organisaties terecht te kunnen.

De kernenrit start om 09.30 uur bij de Nieuwe Markt (gemeentehuis) en duurt tot ca. 17.00 uur, gevolgd door een diner. Iedereen uit de gemeente kan deelnemen! Inwoners die voor de eerste keer meegaan hebben voorrang en zijn verzekerd van deelname!

Tussen de bezoeken door: tekst en uitleg door één van de raadsleden over zaken die in de gemeente Echt-Susteren spelen. De eigen bijdrage bedraagt € 10,- voor leden van Lijst Samenwerking en € 15,- voor niet-leden. Deelname aan het diner na afloop is vrijwillig en voor eigen rekening.

Opgave is mogelijk bij Jo Verheesen (tel. 485487 of 06-34034515 of joverheesen@hotmail.com). Vol=vol.

Geef een reactie