Gemeente stelt Beleidsregel Energietoeslag 2022 opnieuw vast

RedactieEcht-Susteren, Kernen, NieuwsGeef een reactie

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de regeling voor de toekenning van de eenmalige energietoeslag van € 1300 aan huishoudens met een laag inkomen opnieuw vastgesteld.
De reden daarvoor is, dat de Rijksoverheid het beleid heeft gewijzigd.

De energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.
Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te
nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Voor huishoudens met een zelfstandige woning die een Bijstandsuitkering ontvangen of een daaraan gerelateerde uitkering ontvangen geldt, dat de Gemeente spontaan de energietoeslag aan hen uitbetaald.

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor deze zogenaamde ambtshalve toekenning, maar wel onder de inkomensnorm van 120% van de toepasselijke bijstand blijven, kunnen deze nog tot 31 december a.s. aanvragen.
De volledige voorwaarden zijn omschreven in het Gemeenteblad dat hier kan worden gedownload

Geef een reactie