Bermen in Echt-Susteren worden komende weken weer gemaaid

RedactieEcht-Susteren, NieuwsGeef een reactie

De gemeente is gestart met het maaien van de gemeentelijke bermen.
Deze liggen voornamelijk buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken en bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), regenwaterbuffers en wegmeubilair.

Biodiversiteit in bermen
De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft te maken met het beheer van de bermen
en hoe deze zijn ingericht. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden
en wordt geprobeerd de situatie te verbeteren. Zo wordt gemaaid op een hoogte van 12 centimeter waardoor insecten een betere overlevingskans hebben. Daarnaast worden naast fietspaden en wegen halve meterstroken in plaats van volledige meterstroken gemaaid. Dit zorgt voor een bloemrijkere berm en komt weer ten goede aan de biodiversiteit.

Overlast mogelijk
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de aannemer rekening met de veiligheid van weggebruikers. U kunt enige hinder ervaren als gevolg van de uitvoering van de maaiwerkzaamheden. Daarvoor wordt door de gemeente begrip gevraagd.

Geef een reactie