Actiegroep Burgerbelangen start petitie tegen megaloodsen

RedactieEcht-Susteren, Kernen, NieuwsGeef een reactie

De Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren is een petitie gestart tegen de aanleg van megaloodsen in onze gemeente.
Deze actie wordt ingegeven doordat na het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad, er tijdens een raadsconferentie plannen gepresenteerd werden voor de plaatsing van megaloodsen op De Loop-West. De plannen zijn wel al opgenomen in het coalitieakkoord! Ook voor Susteren-Baakhoven zijn er vergevorderde plannen voor een megaloods.

De groep wil met haar actie bereiken dat de Gemeente nu en in de toekomst geen vergunningen meer afgeeft voor het plaatsen van megaloodsen.
De door haar daarvoor aangevoerde argumenten zijn onder andere dat de voorgestelde megaloodsen niet de beoogde werkgelegenheid van 640 arbeidsplaatsen oplevert.
Bovendien worden de megaloodsen weliswaar’ingepakt in groen’, maar “groener dan het huidige groen kan niet!”, aldus de actiegroep.
Verder worden de hoge kosten voor infrastructurele wijzigingen in de omgeving aangevoerd en de enorme toename van verkeer,als tegenargument om niet over te gaan tot plaatsing van deze loodsen.

De petitie heeft inmiddels 1400 medestanders opgeleverd van bezorgde burgers en loopt nog tot 30 november 2022.
Ze is te vinden op via https://petities.nl/petitions/stop-de-megaloodsen-in-echt-susteren

Geef een reactie