Broederschap Ad Arbitrium Nostrum

Redactie

Kunst en Cultuur
Pey
Over ons

Doelstelling

Het uitvoeren en ondersteunen van projecten op sociaal, cultureel en sportief gebied in de ruimste zin, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht deze doelstelling met name te verwezenlijken door het verwerven van fondsen middels het genereren van sponsorgelden, sponsordiensten en goederen en het aantrekken van vrijwilligers voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Over het Broederschap

Toen in 1883 de Abdij Lilbosch werd gesticht vanuit België woonden en werkten de paters Cisterciëncers van de abdij broederlijk samen met de inwoners van de parochie Pey.

Vanuit hun geloofsovertuiging hebben zij veel betekent voor de mensen van Slek, Hingen, Pey en Schilberg.

De vele verhalen getuigen van een warm en broederlijk gevoel van samen één zijn. Dit gevoel van delen willen we als broederschap weer updaten naar de waarden van deze tijd.

Ad Arbitrium Nostrum betekent zoveel als “Tot Ons Genoegen” om daarmee aan te tonen dat het de paters een genoegen was om de burgerij te helpen daar waar dat nodig was. Dit is dan ook de doelstelling van ons broederschap en stichting.

Mede door de door de overheden toegepaste kortingen op subsidies op sociaal, cultureel en sportief gebied hebben instellingen en verenigingen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast viert de individualisering hoogtij, van een betrokken zijn bij de samenleving is steeds minder sprake omdat het individu zich steeds minder wenst aan te passen aan de mensen om zich heen.

In Leo’s Café kwamen bovengenoemde zaken regelmatig ter sprake en hebben een aantal personen dan ook besloten om op bescheiden wijze een bijdrage te leveren aan het welzijn van de lokale gemeenschappelijke waarden onder het motto:

Nemo Pro se Vivit

(Niemand leeft voor zich alleen)

In het nieuws

Boomplantdag in ‘t Laevesbos – Echt-Susteren.Nu

Contactinformatie
Locatie