Partij Nieuw Echt-Susteren

Politieke partijen
Echt
Over ons

Partij Nieuw Echt-Susteren is een lokale politieke partij welke is opgericht in 2009 en actief is in de gemeente Echt-Susteren. PNES is een officiële vereniging met statuten en huishoudelijk reglement en heeft als doel;

het bevorderen van de belangen van de inwoners van de gemeente Echt-Susteren in de ruimste zin van het woord.
het bijstaan van haar leden in de uitvoering hiervan.
de belangen van de burgers op een eerlijke, transparante wijze vertegenwoordigen.
Deze vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door;

deelname aan de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Echt-Susteren.
het samenstellen op democratische wijze en ten uitvoer brengen van een politiek programma waarin het doel nader omschreven kan worden.
het houden van vergadering/discussie avonden waarbij de gemeentelijke belangen en de standpunten van PNES hierover besproken worden.
het steunen van de als afgevaardigden voor PNES gekozen gemeenteraadsleden.
PNES is opgericht om een nieuw en fris geluid te laten horen in de lokale politiek van Echt-Susteren. PNES vindt het belangrijk om kort bij de burger te staan zodat we kunnen inspelen op de wensen en behoefte van de burger en daardoor dienstbaar te kunnen zijn aan de burger. PNES is een onafhankelijke lokale partij en denkt dan ook niet in termen van links of rechts, maar focust zich op het belang van onze gemeente. Per thema bekijken wat de beste oplossing is voor alle betrokken partijen. PNES wil de voorwaarden scheppen om de gemeente Echt-Susteren als een aantrekkelijke woon- en werkgemeente verder op de kaart te zetten en te houden. PNES wil graag samen met de burgers er naar streven dat de gemeente leefbaar blijft op een financieel gezonde basis met oog voor veiligheid, betrokkenheid voor jong en oud en stimulerend werkt voor huidige en nieuwe ondernemers.

Contactinformatie
Lariksstraat 105, 6101 KE Echt
Sociale media
Locatie