Parochie Christus Salvator

Redactie

Kerk & Levensbeschouwing
Susteren
Over ons

De parochiefederatie Susteren bestaat uit de Rooms Katholieke parochies:
H. Amelberga Susteren,
St. Jan de Doper Nieuwstadt,
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld,
H. Jacobus de Meerdere Roosteren, en
H. Stephanus Dieteren

Het betreft een samenwerkingsverband van deze 5 parochies, die per 1 januari 2023 leidt tot een fusie,
waardoor er één parochie zal ontstaan onder de naam RK Parochie Christus Salvator.

LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE FEDERATIE VAN PAROCHIES SUSTEREN

pastoor-deken G. Lauvenberg (voorzitter)
Mevr. M. van Helvert (vice-voorzitter)
Dhr C. van Prooyen (technisch voorzitter)
Dhr L. Widdershoven (secretaris)
Dhr P. Wouters (penningmeester)
Mevr. M van Straaten (lid)
Dhr. J. Mulders (lid)
Dhr P. Nab (lid)

Contactinformatie
Salvatorplein 2, 6114 HE Susteren
Sociale media
Locatie