Menswel - Welzijn Sport en Beweging

Welzijn & Zorg
Pey
Over ons

De “Menswel-groep” bestaat uit drie stichtingen die directie en bestuur delen. Dit wordt ook wel een “personele unie” genoemd. Menswel is werkzaam in het gebied: Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw.

Doel van dit samenwerkingsverband is om de drie stichtingen juridisch, financieel en fiscaal als aparte en zelfstandige rechtspersonen te laten functioneren, maar tevens om optimale basisvoorwaarden te scheppen om lokaal samenhangend maatwerk te leveren.

Ook de efficiency en dus de kostenbesparing zijn aanzienlijk doordat deze samenwerking ook op operationeel en voorwaardenscheppend vlak zoveel mogelijk benut wordt. Door dit samenwerkingsverband in termen de effectiviteit veel meer mogelijk. 3 x 1 = meer dan 3 in dit geval!

Stichting Menswel
De stichting houdt zich bezig met diverse vormen van welzijnwerk in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Het werk verdeeld in een aantal productgroepen:

 •  wijkwerk / buurtopbouwwerk
  We geven mede richting aan een samenleving waar mensen initiatief nemen om laagdrempelige voorzieningen en diensten te creëren, voor alle leeftijden, waar een ieder zich bij thuis voelt. Menswel verbindt, ondersteunt en ondersteunt waar nodig initiatieven van bewoners. Iedereen moet kunnen meedoen aan het sociale leven, sport, school of werk. Vanuit de wijkvoorzieningen, jongerencentra, clubs en scholen coachen en activeren wij jong tot oud om hun rol in de samenleving te verzilveren.
 • versterken vrijwilligerswerk
  Veel vrijwilligers zijn er nodig. Dat willen we graag behouden en uitbreiden. Afstemming en deskundigheidsbevording zien we tot onze taak, tenslotte hoeven we niet allemaal het wiel zelf uit te vinden!
 • cliëntondersteuning
  Welzijnswerkers helpen mensen op weg hoe ze zelf het probleem het beste kunt aanpakken, en als dat niet lukt hoe de omgeving of vrijwilligersdiensten uit de buurt of hulpverlening kunnen inschakelen. Alle vragen en wensen waarvoor nog niet genoeg voorzieningen zijn, worden verzameld. Met deze informatie gaat de wijkwerker van Menswel de buurt in om burgers en instanties aan te zetten voorzieningen te creeëren.
 • jongerenwerk
  Deze werksoort is eigenlijk een specifieke kruising tussen opbouwwerk en cliëntondersteuning, gezien de specifieke behoefte van sommige groepen jongeren die door middel van vindplaatsgerichte benadering worden ondersteund om hun talenten te ontdekken op weg naar hun volwassenheid. Vanuit een vertrouwensband wordt preventief gewerkt, om problemen van en met jongeren zo klein mogelijk te houden en overlast te beperken.

Stichting Menswel SportDe stichting verzorgt de verhuur van binnensportaccommodaties en een zwembad
De stichting houdt zich daarnaast bezig met Sport en Bewegingsprojecten. De Stichting Menswel Sport is alleen werkzaam in de gemeente Echt-Susteren.

Stichting Menswel Beheer MaasgouwDe stichting beheert de accommodaties voor binnensport, de brede scholen en het buitenbad in de gemeente Maasgouw.

Contactinformatie
Chatelainplein 31, 6102 BB Pey
Sociale media
Locatie