Lijst Samenwerking

Politieke partijen
Echt
Over ons

Lijst Samenwerking is een vereniging met leden, opgericht op 8 mei 1990. Het doel is: “ het bevorderen van de belangen van de inwoners van de gemeente in de meest ruime zin van het woord” en “ het bijstaan van haar leden in de uitvoering hiervan”.
Lijst Samenwerking tracht dat doel te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Uit onderzoek (Marcel Ohlenforst) blijkt dat de politieke partij ooit als werknemerslijst is begonnen, ruim 80 jaar geleden.
Toen natuurlijk niet onder de naam Lijst Samenwerking, maar met de naam van de lijsttrekker.

Lijst Samenwerking is een echte bestuurderspartij. Decennia lang vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (college) én Raad van de gemeente.
Van oudsher heeft Lijst Samenwerking leden die afkomstig zijn uit alle kernen van de gemeente. Mensen die betrokken zijn bij de leefbaarheid en het verenigingsleven van hun kern.
Weten wat er speelt en leeft in de gemeenschap. Dat alles wordt in de politiek vertaald in een gedegen, sociaal, rechtvaardig en daadkrachtig beleid.

De leden van Lijst Samenwerking betalen contributie (minimaal 15 euro per jaar; commissieleden, raadsleden en wethouders betalen meer) en worden nauw betrokken bij het beleid van Lijst Samenwerking.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan dat moet instemmen met de belangrijke beslissingen binnen Lijst Samenwerking (vaststellen verkiezingsprogramma, vaststellen kandidatenlijst, voordracht wethouders, voordracht commissieleden, vaststellen rekening en begroting, verkiezing bestuursleden, etc.)

Contactinformatie
Locatie