Basisschool De Bolleberg Maria Hoop

Scholen
Maria-Hoop
Over ons

Basisschool De Bolleberg in Maria Hoop is een eigentijdse school met zelfbewuste en zelfstandige leerlingen en medewerkers. Vanuit deze overtuiging streven we ernaar het beste uit kinderen te halen. We gaan uit van kind kenmerken en de contextfactoren die hierin essentieel zijn. Eigenaar worden van je eigen leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor wat je daar zelf in kunt betekenen. Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op de waarden en normen zoals die staan weergegeven in de ‘universele verklaring van de rechten van de mens c.q. van het kind’.
In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop we aandacht besteden aan de volgende waarden en normen:

Wederzijds respect, zorgvuldigheid en geduld: We gaan uit van respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving.
Verantwoordelijkheid: Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen handelen.
Solidariteit: Samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep De leerlingen zijn onze leerlingen.
Zelfstandigheid en Moed: Het vergt moed om het eigen geweten te voelen en ernaar te handelen. In onze school wordt dat beloond.
Hoogtepunten: Momenten waarbij we wensen stil te staan en waarvan we willen genieten.

Contactinformatie
Annendaalderweg 14, 6105 AT Maria-Hoop
Sociale media
Locatie