Basisschool Angela Echt

Scholen
Echt
Over ons

Onze school is verdeeld in 8 homogene groepen waar voor een deel nog gewerkt wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Uitgaand van de onderwijsbehoeften van leerlingen werken we groepsdoorbrekend op het gebied van rekenen en lezen en in de groepen 1 en 2 ook op sociaal-emotioneel gebied. Het zelfstandig werken op leerpleinen en tijdens MI middagen maakt leerlingen enthousiast, zodat het team zoekt naar uitbreiding van deze werkvorm. We zien dat leerlingen op deze manier eigenaar worden van hun eigen leerproces wat tevens zorgt voor meer motivatie. Aan het einde van groep 8 zijn onze leerlingen in staat middels goede samenwerking een eigen ontworpen architectuurontwerp te maken en te voorzien van een PowerPointpresentatie of Prezi. Met deze skills worden leerlingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ook zetten we in op cultuureducatie, waarbij
stichting “Myouthic” in samenspraak met school een 2—wekencyclus ontwerpt met als doel muziek een vaste plek in de schoolactiviteiten te geven. Dit gebeurt door een aantal vakdocenten die de lessen op school verzorgen maar tevens coaching geven aan de groepsleerkracht, zodat deze vaardiger wordt op muziekgebied en nieuwe ideeën
krijgt aangereikt om een hedendaagse muziekles te verzorgen.
Alle leerlingen hebben onze zorg, ook de plusleerlingen. Zij worden 1 x per week begeleid in een speciale plusgroep, waar ze vervolgens werk meekrijgen om in de klas aan verder te werken. Tevens is er 1x per week onder schooltijd Franse les, waar alle leerlingen die dit willen vanaf groep 7 aan mee kunnen doen. Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van huiswerk bieden wij na schooltijd een huiswerkklas aan, waarin naast de leerkracht leerlingen uit groep 8 als tutor dienen voor allerlei vragen.
We vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers fundamenteel en zijn dan ook laagdrempelig. Er wordt gestreefd naar een prettige leef-/werksfeer. Ook worden regelmatig successen en bijzondere gebeurtenissen gevierd. In overleg met ouders en derden en middels goed klassenmanagement stemmen we de zorg binnen de groep af. Om onze school in ontwikkeling te laten blijven zijn wij opleidingsschool voor PABO studenten.
Tenslotte mogen op Basisschool Angela leerlingen van groep 1 tot en met 5 sporten, genieten en leren tegelijk. Dit gebeurt met het programma “Beweeg me te leren” wat in de toekomst wellicht nog uitgebreid wordt naar de hogere groepen. Bewegen houdt je kind niet alleen lichamelijk fit: het brengt ook zijn brein in topconditie. Hierdoor ontstaat er een positieve invloed van het bewegen op hersenwerking, waardoor het leren wordt bevorderd. Het parcours wordt gecoördineerd door een kinderergotherapeute, die dagelijks een parcours met allerlei bewegingsvormen en hindernissen verzorgt.

Contactinformatie
Harlindestraat 10, 6101 DS Echt
Sociale media
Locatie