Pustjens Corporate Finance

Financieel
Echt
Over ons

Ondernemers in het MKB missen vaak goede ondersteuning op zeer belangrijke terreinen. Vooral bij het aantrekken van financieringen, het goed managen van de onderneming en het voorbereiden en uitvoeren van bedrijfsoverdrachten. Dit blijkt niet alleen uit de praktijk, maar ook uit onderzoek. Mijn ervaring is dat de traditionele adviseurs van het MKB, zoals de accountant en de bankier dit voor een belangrijk deel laten liggen. Daarom richt ik me specifiek hierop, in opdracht van veel ondernemers in het MKB.

Verkoop of overdracht van een onderneming is een complex traject. Het goed doorlopen daarvan vergt veel vakkennis maar zeker ook diplomatie. Een overdracht begint met een goede voorbereiding die wel enkele jaren in beslag kan nemen. Het bedrijf moet ten eerste verkoopklaar gemaakt worden. Daarna is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom maak ik een uitgebreid verkoopmemorandum en wordt er een onderbouwde verkoopprijs bepaald. Vervolgens begint het zoeken naar een geschikte en serieuze koper, het maken van een profiel van de ideale koper is daarbij belangrijk. Bij het zoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen en mogelijkheden. Als kopers zich aandienen worden onderhandelingen gevoerd, die uiteindelijk moeten leiden tot een overeenkomst.

De praktijk wijst telkens uit dat dit proces niet goed doorlopen kan worden zonder de ondersteuning van een ter zake kundige adviseur die de materie goed kan overzien. Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten is een vak apart. Daar waar nodig worden gedurende het proces aparte specialisten ingeschakeld, zoals een accountant, een fiscalist, een jurist/notaris, een makelaar of een bankier. Ik fungeer gedurende het gehele proces als regisseur, uw aanspreekpunt en als vertrouwenspersoon die uw belangen behartigt. We hebben intensief contact met elkaar en er wordt nauw samengewerkt.

Contactinformatie
Locatie