Natuurvrienden Susteren

Redactie

Heemkunde
Susteren
Over ons

De vereniging, opgericht in 1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging, die sindsdien tevens dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent.

Binnen die thema’s worden er regelmatig excursies en lezingen georganiseerd, terwijl daarnaast een aantal boeken zijn uitgegeven over en in het Susterense dialect.
Viermaal per jaar verschijnt het tijdschrift De Heemklank. Het archief daarvan is op de site van de Natuurvrienden te vinden onder: Archief Heemklank
Bovendien hebben een aantal vrijwilligers van de Natuurvrienden een indrukwekkend bidprentjesarchief gerealiseerd, dat te vinden is onder

Lid worden van de Natuurvrienden kan voor € 25 per jaar.

Contactinformatie
Locatie