Broederschap Ad Arbitrium Nostrum sponsort stichting Dreams4you

RedactieNieuws, Pey Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Deze stichting uit Susteren realiseert een laatste droomwens voor ernstig zieke volwassenen met een beperkte levensverwachting. Ze komen dan in actie om deze droomwens om te zetten in daden. Ze worden gesteund en geholpen door sponsoren en kunnen rekenen op een groep gemotiveerde vrijwilligers. Men laat de ”dromer” weer even alles vergeten om met volle teugen te genieten. Dit ondanks de moeilijke periode waarin hij of zij zich bevindt. Deze nog gelukkige momenten zijn voor de dierbaren ook heel belangrijk. Want de realisatie van de dromen kan alleen worden waargemaakt in nauwe samenwerking met familie, vrienden en kennissen. Ze werken van uit de visie en ervaring dat men andere mensen gelukkig kan maken hoe zwaar en uitzichtloos de situatie ook is. Voor meer info kunt U terecht op hun website: www.dreams4you.nl. De broeders hebben deze stichting ondersteund met een donatie van € 500,–  Voor uitgebreide info over het broederschap kunt u terecht

op de site: www.adarbitriumnostrum.nl of kijk op de facebookpagina van het Broederschap.

Geef een reactie