Boomplantdag in ‘t Laevesbos

RedactieEcht Nieuws, Echt-Susteren, Nieuws, Pey Nieuws, Susteren NieuwsGeef een reactie

Tekst Ton Tonnaer. Broederschap Ad Arbitrium Nostrum heeft samen met de gemeente Echt-Susteren in ’t bosgebied Marissen-Kranenbroek in Pey-Echt het Laevesbos gerealiseerd. Dit bos is gelegen aan de Leenderstraat in Pey. Het is een stuk natuur/bos waarmee je je verbonden voelt. In dit bos kan men een beuk, haagbeuk, eik, wintereik, zoete kers of winterlinde planten. Elke boom heeft zijn eigen symbolische betekenis. Koppel het planten van een boom aan een mooi of verdrietig moment of om een mooi gebaar te maken voor  b.v. een groenere toekomst. Een plek om naar terug te keren en na te denken. Er zijn al veel bomen geplant, elk met een andere aanleiding; geboorte, een feestelijk moment of sterfte. Momenten, verdrietig of vreugdevol, die bij het leven horen. Dit maakt het Laevesbos een plek vol waardevolle en dierbare herinneringen. Helaas is de overdekte ontmoetingsplek bij het bos alweer bezocht door vandalen en dieven. Gevolg: extra kosten voor het vervangen van materialen en gereedschappen. De  jonge bomen die de steeds meer toenemende droogte niet hebben overleefd worden uiteraard vervangen. Om dit te minimaliseren is er besloten om alleen nog in het najaar een boomplantdag te organiseren. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 november a.s. aanvang 13:00 uur. In het voorjaar  2024 is er dus geen boomplantdag meer. Het aanvragen van een boom voor dit jaar kan t/m 31 oktober 24:00 uur. Er is de mogelijkheid een nieuwe boom te planten óf een bestaande boom te adopteren. Het Broederschap zorgt ook voor een weersbestendig tekstplaatje van 30×20 cm. De huurder kan bij inschrijving/betaling een tekst en/of foto aanleveren die op dit plaatje vermeld wordt. Dit zal op een paaltje bij de boom worden bevestigd. Een nieuwe boom wordt gehuurd van het Broederschap voor een eenmalig bedrag van € 125,- en een bestaande boom voor € 75,-, dit is inclusief het plaatje en het aanbrengen van een eigen tekst en/of foto. Daarnaast wordt gedurende een door de huurder te bepalen periode van minimaal 5 jaar en maximaal 24 jaar, per jaar € 5,- in rekening gebracht voor onderhoud. De meeropbrengsten zijn ten goede gekomen aan het door het Broederschap te bepalen goede doelen. Zo hebben ze dit jaar al diverse verenigingen/stichtingen in de gemeente Echt-Susteren financieel gesteund.

In september  was dit Scouting Jeanne d’Arc uit Susteren. Enthousiaste leden zijn bezig om hun home daar waar mogelijk energiezuinig te maken o.a. door de aankoop van een nieuwe CV ketel. De broeders hebben dit ondersteund met een donatie van € 500,- .Op deze wijze steunt de huurder van een boom weer een ander goed doel in de gemeente Echt-Susteren. Voor inschrijving en uitgebreide info kunt u terecht op de site: www.adarbitriumnostrum.nl of kijk op de Facebookpagina van het Broederschap.

Geef een reactie