Basisschool De Springdonk

Scholen
Susteren
Over ons

Onze school is openbaar. Onze school is een plek waar we elkaar ontmoeten, om van en met elkaar te leren. Een plek waar we leren respect te hebben voor ieders eigenheid, ieders mening of overtuiging. Een plek waar verschillen tussen mensen gekoesterd worden.

Op onze school staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Kinderen, school en ouders werken samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden.
We dagen kinderen uit zich breed te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen en willen; die open staan voor de wereld om hen heen en er actief deel van uitmaken; die hun creativiteit en creatief denken inzetten in onze wereld nu en in de toekomst; die goed zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Ieder kind is daarin uniek!

Ons motto is dan ook: Samen springen we vooruit

Contactinformatie
Schoutlaan 2, 6114 MC Susteren
Sociale media
Locatie